Μεταφοράς λυμάτων

Κατασκευάζονται από ναυπηγική λαμαρίνα ή ανοξείδωτη λαμαρίνα ή από αλουμίνιο κατόπιν παραγγελίας σε διαφορές χωρητικότητες.

Η κατασκευή των βυτίων λυμάτων γίνεται ύστερα από μελέτη και σχεδιασμό σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες & πρότυπα.

Τα βυτία εξοπλίζονται και με αντλίες κενού αερόψυκτες ή υδρόψυκτες ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών