Υπέργειες

Κατασκευάζονται από λαμαρίνα θερμής έλασης με βάσεις σε διάφορες διαστάσεις και σε όλες τις χωρητικότητες .

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία .

Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από 500 lt έως 200.000 lt