Αποφρακτικά

Κατασκευάζονται από ναυπηγική λαμαρίνα ή ανοξείδωτη λαμαρίνα ή από αλουμίνιο κατόπιν παραγγελίας σε διαφορές χωρητικότητες.

Η κατασκευή των αποφρακτικών γίνεται ύστερα από μελέτη και σχεδιασμό σε πλήρη εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές με σήμανση CE της κατασκευής μας.

Τα αποφρακτικά εξοπλίζονται με αντλίες υψηλής πίεσης νερού και με αντλίες κενού και τα ανάλογα παρελκόμενα που συνοδεύουν την κατασκευή