Για την Εταιρεία

Το Προφίλ και Ιστορικό της Εταιρείας μας.

Για την Εταιρεία

Το Προφίλ της Εταιρείας μας.

Το Ιστορικό της Εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας, χρόνια τώρα έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη στο χώρο των δεξαμενών και βυτίων στην Ελλάδα . Ταυτόχρονα συνεργάζεται και πιστοποιεί κάθε ένα από τα προϊόντα της. Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα.
Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από 500 lt εώς 200.000 lt, ενώ αντίστοιχα βυτίων μεταφοράς προϊόντων, κυμαίνεται από 1000lt εώς 45.000lt.
Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται στην Βιομηχανική Ζώνη Καλοχωρίου έκτασης 5300m2 εντός του οποίου βρίσκεται το εργοστάσιο έκτασης 1000m2. Το εργοστάσιο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά για το κατασκευαστικό αντικείμενο της εταιρίας.
Όλες οι κατασκευές μας ελέγχονται από μηχανικούς που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στα θέματα του АDR.
Η συνολική λειτουργία της επιχείρησης είναι πιστοποιημένα σύμφωνη με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 του φορέα ТÜV AUSTRIA HELLAS με αριθ. Εγγρ. Πιστοποιητικού 01011323. Προϊστάμενος διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας, είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1965 . Απο το1981 λειτουργούσε σαν ατομική επιχείρηση και μετα μετατράπηκε στην σημερινή της εταιρική μορφή "ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΑΝΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.". Η εταιρία μας προσανατολισμένη στις αρχές διασφάλισης ποιότητας και για εξασφάλιση της πελατείας της, σχεδίασε, εγκατάστησε και λειτουργεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΛΟΤ/ISO 9001, αναφορικά με την κατασκευή δεξαμενών και βυτίων υγρών καυσίμων.
Η "ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΑΝΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε" , δραστηριοποιείται στον χώρο της λεβητοποίιας με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή λεβήτων, δεξαμενών αποθηκευσης υγρών καυσίμων, βυτίων και σιδηροκατασκευών, στις ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου.Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από 500 lt εώς 200.000 lt, ενώ αντίστοιχα βυτίων μεταφοράς προϊόντων, κυμαίνεται από 1000lt εώς 45.000lt

Πελατολόγιο

Το Ενδεικτικό Πελατολόγιο της Εταιρείας μας.

BYTIA YGRVN KAYSIMVN (37)
BYTIA YGRVN KAYSIMVN (27) - Αντιγραφή
EKO ΑΒΕΕ
BP HELLAS A.E
ΕΛΙΝΟΙΛ A.E
SHELL A.E
ΑVIN ΟΙL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π.
MAMIDOIL
JET OIL
ETEKA Α.Ε
CYCLON Α.Ε
COCA COLA
AΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ SELECT
LIDL HELLAS AE
MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε

Το Προφίλ της Εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας, χρόνια τώρα έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη στο χώρο των δεξαμενών και βυτίων στην Ελλάδα . Ταυτόχρονα συνεργάζεται και πιστοποιεί κάθε ένα από τα προϊόντα της. Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα.
Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από 500 lt εώς 200.000 lt, ενώ αντίστοιχα βυτίων μεταφοράς προϊόντων, κυμαίνεται από 1000lt εώς 45.000lt.
Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται στην Βιομηχανική Ζώνη Καλοχωρίου έκτασης 5300m2 εντός του οποίου βρίσκεται το εργοστάσιο έκτασης 1000m2. Το εργοστάσιο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά για το κατασκευαστικό αντικείμενο της εταιρίας.
Όλες οι κατασκευές μας ελέγχονται από μηχανικούς που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στα θέματα του АDR.
Η συνολική λειτουργία της επιχείρησης είναι πιστοποιημένα σύμφωνη με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 του φορέα ТÜV AUSTRIA HELLAS με αριθ. Εγγρ. Πιστοποιητικού 01011323. Προϊστάμενος διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας, είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.

Το Ιστορικό της Εταιρείας μας.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1965 . Απο το1981 λειτουργούσε σαν ατομική επιχείρηση και μετα μετατράπηκε στην σημερινή της εταιρική μορφή "ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΑΝΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.". Η εταιρία μας προσανατολισμένη στις αρχές διασφάλισης ποιότητας και για εξασφάλιση της πελατείας της, σχεδίασε, εγκατάστησε και λειτουργεί Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΛΟΤ/ISO 9001, αναφορικά με την κατασκευή δεξαμενών και βυτίων υγρών καυσίμων.
Η "ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΑΝΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε" , δραστηριοποιείται στον χώρο της λεβητοποίιας με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή λεβήτων, δεξαμενών αποθηκευσης υγρών καυσίμων, βυτίων και σιδηροκατασκευών, στις ιδιόκτητες σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου.Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από 500 lt εώς 200.000 lt, ενώ αντίστοιχα βυτίων μεταφοράς προϊόντων, κυμαίνεται από 1000lt εώς 45.000lt

Πελατολόγιο

Το Ενδεικτικό Πελατολόγιο της Εταιρείας μας.

EKO ΑΒΕΕ
BP HELLAS A.E
ΕΛΙΝΟΙΛ A.E
SHELL A.E
ΑVIN ΟΙL A.Β.Ε.Ν.Ε.Π.
MAMIDOIL
JET OIL
ETEKA Α.Ε
CYCLON Α.Ε
COCA COLA
AΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ SELECT
LIDL HELLAS AE
MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε