Υδροφόρες

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτη λαμαρίνα τύπου 304, 316 για μεταφοράς νερού και εξοπλίζονται με αντλίες .

Η κατασκευή μας πραγματοποιείται ύστερα από μελέτη και σχεδιασμό σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες & πρότυπα.