Ειδικές κατασκευές

Κατασκευές ανάλογα την χρήση τους

Σιλό ( Pellet – Ζωοτροφές )

Ελαιολασποσυλέκτη

Πυρόσβεσης