ΒΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Μεταφοράς Λυμάτων

Κατασκευάζονται από ναυπηγική λαμαρίνα ή ανοξείδωτη λαμαρίνα ή από αλουμίνιο  κατόπιν παραγγελίας σε διαφορές χωρητικότητες. Η κατασκευή των βυτίων λυμάτων γίνεται ύστερα από μελέτη και σχεδιασμό σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες & πρότυπα. Τα βυτία εξοπλίζονται και με αντλίες κενού αερόψυκτες ή υδρόψυκτες ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών