Φορητά Πρατήρια Καυσίμων

Κατασκευάζονται από ανοξείδωτη λαμαρίνα ανάλογα το υλικό που θα τοποθετηθεί στην δεξαμενή (για τρόφιμα – χημικά – νερό ) σε διάφορες διαστάσεις και σε όλες τις χωρητικότητες .

Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.