Υπέργειες δεξαμενές
Υπέργειες

Κατασκευάζονται από λαμαρίνα θερμής έλασης με βάσεις  σε διάφορες διαστάσεις και σε όλες τις χωρητικότητες. . Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία .
Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από  500 lt έως 200.000 lt