ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΤΑΝΚ ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε.
Η εταιρεία μας, χρόνια τώρα έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη στο χώρο των δεξαμενών και βυτίων  στην Ελλάδα . Ταυτόχρονα συνεργάζεται και πιστοποιεί κάθε ένα από τα προϊόντα της. Η μελέτη και ο σχεδιασμός των κατασκευών μας διενεργείται σε πλήρη εναρμόνιση με αναγνωρισμένους διεθνείς κώδικες και πρότυπα.

Η δυνατότητα κατασκευής δεξαμενών στο εργοστάσιο της επιχείρησης είναι από  500 lt εώς 200.000 lt, ενώ αντίστοιχα βυτίων μεταφοράς προϊόντων, κυμαίνεται από 1000lt εώς 45.000lt.

Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο που βρίσκεται στην Βιομηχανική Ζώνη Καλοχωρίου έκτασης  5300m2 εντός του οποίου βρίσκεται το εργοστάσιο έκτασης 1000m2. Το εργοστάσιο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά για το κατασκευαστικό αντικείμενο της εταιρίας.

Όλες οι κατασκευές μας ελέγχονται από μηχανικούς που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης στα θέματα του АDR.

Η συνολική λειτουργία της επιχείρησης είναι πιστοποιημένα σύμφωνη με το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 του φορέα ТÜV AUSTRIA HELLAS με αριθ. Εγγρ. Πιστοποιητικού 01011323. Προϊστάμενος διαχείρισης ποιότητας της εταιρίας, είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.