04/07/2015
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΥΟ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ  ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 10m3