24/04/2016
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ SHELL 90 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η εταιρεία μας συνέβαλε, με διάφορες εργασίες, στην ολοκλήρωση του επετειακού επικαθήμενο βυτίο της SHELL ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.