05/08/2015
ΒΥΤΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Η εταιρεια μας κατασκευασε βυτίο μεταφοράς λυμάτων απο αλουμίνιο