27/11/2014
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ TUV AUSTRIA HELLAS ISO 9001:2008
Ανανεώθηκε το πιστοποιητικό διαχείρIσης σύμφωνα με το EN ISO 9001:2008